جدیدترین محصولات شهاب

500TW اجاق گاز 5 شعله طرح فر
3،500،000 تومان
به زودی
500TS اجاق گاز 5 شعله طرح فر
3،450،000 تومان
به زودی
400S اجاق گاز 4 شعله طرح فر
2،266،000 تومان
به زودی
SHO3050 اجاق گاز 5 شعله صفحه ای
2،163،000 تومان
به زودی
SHAHAB-SH201S9-43
6،900،000 تومان
به زودی
SHAHAB-SH1015k-86
58،000،000 تومان
به زودی
AU120W2SH97EK
4،550،000 تومان
به زودی
یخچال دو قلوی یخسازدار SHB425RT
26،380،000 تومان
به زودی
یخچال فریزر سفید SHBRFC650D
13،750،000 تومان
به زودی
SH14TK772G
2،400،000 تومان
به زودی
SHAHAB-WBSH21K-75
73،000،000 تومان
به زودی