طرح پيش فروش تلويزيون هاي شهاب آبان و آذرماه 1397

شرکت شهاب در نظر دارد با ایجاد شرایط پیش فروش طرح (تابان) در آبان و آذر ماه 1397 تخفیف ویژه ای جهت مشارکت در
 تولید و خرید محصولات ارائه نماید:


        شرایط پیش فروش:

الف) ثبت نام جهت مشارکت بصورت حضوری
ب) پرداخت نقدی 70 درصد از قیمت پیش فروش در تاریخ ثبت نام
ج) پرداخت 30 درصد باقی مانده در زمان تحویل محصول
د) مدت زمان تحویل محصول 90 روز می باشد
ه) سود انصراف پس از 90 روز 8 درصد مبلغ پیش پرداخت می باشد

ثبت نام در این طرح محدود بوده و با تکمیل ظرفیت ثبت نام بسته خواهد شد .
متقاضیان می توانند از تاریخ 1 آبان 1397 جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس دفتر فروش شرکت شهاب واقع در سه راه جمهوری، ساختمان آلومینیوم طبقه همکف مراجعه نمایند.
تلفن دفتر فروش: 66753553